.

LP Hoe Meer Zielen

Platen

1. Poppenkast
2. Dag zielen
3. Openingsconférence
4. Drie kleine kettertjes
5. Conférence over gemengde verkering
6. Godsdienst: Geen
7. Conférence met kollektezak
8. De slachtoffers
9. Telefoonscène
10. Conférence van oud mannetje
11. Reeds als zo’n klein heerschap
12. De grote man
13. Pauzeparade
1. Zin in iets geks
2. Doodgraverslied
3. Conférence van doodgraver
4. Conférence over de Bijbel
5. David zag een reusje staan
6. Conférence over het Heilig Land
7. Als hij terugkwam
8. Conférence over apartheid
9. Wacht op de theologen
10. Conférence over oecumene
11. Als ik bij de buren was geboren
12. Conférence van electriciën
13. Aan alles komt een einde